توصیه‌های پلیس در خصوص چهارشنبه آخر سال

توصیه‌های پلیس در خصوص چهارشنبه آخر سال

فرمانده انتظامی رشتخوار گفت: تمام دغدغه پلیس برای پیشگیری از رفتارهای پر خطری است که احساس امنیت جامعه را در آستانه تقارن زیبای «بهار طبیعت و بهار قرآن »تهدید می‌کند.؛