آراء دانش‌آموزان در انتخابات بسیار تاثیر‌گذار است
فرماندار رشتخوار:

آراء دانش‌آموزان در انتخابات بسیار تاثیر‌گذار است

فرماندار رشتخوار گفت: دانش آموزان می‌توانند جلوی القای ناامیدی که دشمنان امروزه برای تحقق آن تلاش دارند، را بگیرند، رأی دانش‌آموزان و حضور آنان در جامعه و خانواده به‌عنوان یک جوان تحصیل‌کرده و روشن‌فکر بسیار تاثیر‌گذار است.

آخرین اخبار

آراء دانش‌آموزان در انتخابات بسیار تاثیر‌گذار است
فرماندار رشتخوار:

آراء دانش‌آموزان در انتخابات بسیار تاثیر‌گذار است

فرماندار رشتخوار گفت: دانش آموزان می‌توانند جلوی القای ناامیدی که دشمنان امروزه برای تحقق آن تلاش دارند، را بگیرند، رأی دانش‌آموزان و حضور آنان در جامعه و خانواده به‌عنوان یک جوان تحصیل‌کرده و روشن‌فکر بسیار تاثیر‌گذار است.
تکمیل کمربندی شهر رشتخوار همچنان بدون اقدام
امام جمعه رشتخوار مطرح کرد؛

تکمیل کمربندی شهر رشتخوار همچنان بدون اقدام

امام جمعه رشتخوار گفت: با وجود قول مسئولان برای رفع و تسریع مشکلات جاده‌ای، در رابطه با موضوع کمربندی شهر رشتخوار همچنان اقدامی خاصی صورت نگرفته است.

فیلم