روز قدس امسال متفاوت‌تر از هر سال بود

روز قدس امسال متفاوت‌تر از هر سال بود

امام جمعه رشتخوار گفت: با توجه به آشکار شدن ظلم رژیم غاصب صهیونیستی، امسال حتی در کشورهای غیر مسلمان موضوع فلسطین و روز قدس از اهمیت بالایی برخوردار است.؛
نفس‌های مصنوعی علاجی برای نجات اسرائیل نیست

نفس‌های مصنوعی علاجی برای نجات اسرائیل نیست

امام جمعه رشتخوار گفت: امروز دادن تنفس مصنوعی به رژیم غاصب صهیونیستی توسط آمریکا و حامیان غربی تنها برای مدت زمان کوتاهی کارگشا خواهد بود و به زودی نابودی این رژیم انشالله رقم می‌خورد.؛