۷/۳ میلی‌متری بارندگی در رشتخوار ثبت شد

۷/۳ میلی‌متری بارندگی در رشتخوار ثبت شد

مسئول ایستگاه هواشناسی رشتخوار گفت: شب گذشته با شروع بارش‌ها در رشتخوار ایستگاه هواشناسی این شهرستان میزان ۷/۳ میلی‌متری بارندگی را در این شهرستان به ثبت رساند.؛