آراء دانش‌آموزان در انتخابات بسیار تاثیر‌گذار است

آراء دانش‌آموزان در انتخابات بسیار تاثیر‌گذار است

فرماندار رشتخوار گفت: دانش آموزان می‌توانند جلوی القای ناامیدی که دشمنان امروزه برای تحقق آن تلاش دارند، را بگیرند، رأی دانش‌آموزان و حضور آنان در جامعه و خانواده به‌عنوان یک جوان تحصیل‌کرده و روشن‌فکر بسیار تاثیر‌گذار است.؛