تخصیص اعتبار ۲ میلیارد تومانی برای تکمیل استخر شنای رشتخوار/ اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب در بخش جنگل با ورود قرارگاه ۶۱ محرم در حال پیگیری است

تخصیص اعتبار ۲ میلیارد تومانی برای تکمیل استخر شنای رشتخوار/ اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب در بخش جنگل با ورود قرارگاه ۶۱ محرم در حال پیگیری است

فرماندار رشتخوار با تاکید بر رسیدگی به خواسته های مردمی علی الخصوص مشکلات آب و مشکل ۱۵ ساله استخر شنا و سایت اداری این شهرستان، گفت: با پیگیری های انجام شده، اعتبار ۲ میلیاردی طی چند روز اخیر برای روند تکمیل استخر شنای شهرستان گرفته شد، همچنین با ورود قرارگاه ۶۱ محرم در بخش مشکلات آب کار را در روستای چاهشورک به پایان رسیده و کار اصلاح در دیگر نقاط شهرستان در این حوزه نیز در حال انجام است.؛