هدف دشمن از جنگ نرم تسلط بر افکار است

هدف دشمن از جنگ نرم تسلط بر افکار است

جانشین فرماندهی سپاه امام رضا(ع) گفت: تلفات بمباران امروز دشمن دیده نمی‌شود، خیلی از مسائل و مشکلات اجتماعی در کشور از جمله طلاق، اعتیاد و... نتایج هجوم دشمن در عرصه جنگ بر افکار است.؛