parsthemes

برف رشتخوار را سفید‌پوش کرد

برف رشتخوار را سفید‌پوش کرد

بارش نخستین برف زمستانه علاوه بر خوشحالی کشاورزان و مردم در رشتخوار، شهر و روستاهای این شهرستان را سفید‌پوش کرد. ؛
چشم طمع دشمنان بر انتخابات پیش‌رو است

چشم طمع دشمنان بر انتخابات پیش‌رو است

فرماندار رشتخوار گفت: امروز باید بار دیگر بصیرت مردمی مانند تمام صحنه‌های حساس و مورد نیاز کشور به صحنه انتخابات کشیده شود، تا بار دیگر شاهد ناامیدی دشمنان باشیم.؛