خطر غرق‌شدگی، خانواده‌ها مراقب باشند

خطر غرق‌شدگی، خانواده‌ها مراقب باشند

مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار گفت: یکی از حوادث تلخ هم‌زمان با شروع فصل گرما، حادثه غرق‌شدگی در استخرهای کشاورزی است که متأسفانه هرساله تلفاتی در این زمینه داشته‌ایم، لذا از همشهریان عزیز انتظار داریم از شنا کردن در استخرهای کشاورزی پرهیز کنند.؛