تحقق اقتصاد مقاومتی قدرتمند، نیازمند توجه به کارگران است

تحقق اقتصاد مقاومتی قدرتمند، نیازمند توجه به کارگران است

امام جمعه رشتخوار گفت: امروز باید مسئولان از ظرفیت نیروی جوان برای مسئولیت های مهم کشور بهره بگیرند، امروز جهاد اقتصادی با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری یک ضرورت است، محور تحقق اقتصاد مقاومتی قدرتمند، امروز کارگران هستند.؛