شور و حال انتخابات در رشتخوار

شور و حال انتخابات در رشتخوار

همزمان با 11 اسفندماه و آغاز انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مردم دیار فروغ آفتاب بار دیگر حماسه آفرینی کردند.؛