فتنه ۸۸ باعث ارتقای بصیرتی در کشور شد

فتنه ۸۸ باعث ارتقای بصیرتی در کشور شد

امام جمعه رشتخوار گفت: فتنه ۸۸ باعث شد، تا مردم ما ارتقای سیاسی و بصیرتی پیدا کنند، مردم جایگاه خود را پیدا کردند و این باعث شد تا در صحنه حاضر شوند و از جایگاه ولایت نظام و انقلاب با حماسه‌ای عظیم دفاع کنند.؛