نصب سوئیچ دیتا در روستای عبس آباد رشتخوار

نصب سوئیچ دیتا در روستای عبس آباد رشتخوار

رئیس اداره مخابرات رشتخوار گفت: با نصب سوئیچ دیتا در روستای عبس آباد رشتخوار افزایش پهنای باند در روستاهای (نوق، روح آباد، دولت آباد، علی آباد دامن، عباس آباد فرامیشان، عبس آباد و قادر آباد) به میزان ۱۰۰Mb افزایش یافت.؛