فرصت پیش‌روی ما در انتخابات تکرار ناشدنی است

فرصت پیش‌روی ما در انتخابات تکرار ناشدنی است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رشتخوار گفت: امروز فرصت پیش‌روی ما تکرار ناشدنی است، باید با دعوت چهره به چهره برای مشارکت حداکثری و روشنگری برای انتخاب اصلح شرایط را برای ادامه مسیر شهید خدمت، شهید رئیسی فراهم کنیم. ؛
یک رئیس جمهور مثل رئیسی

یک رئیس جمهور مثل رئیسی

در شرایط کنونی، باید سکان هدایت کشور را به دست فردی سپرد که تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات شهید آیت‌الله رئیسی را داشته باشد، تا در ادامه راه شهدای خدمت، آنچه برزمین مانده تکمیل و جبران گردد. ؛