برف رشتخوار را سفید‌پوش کرد

برف رشتخوار را سفید‌پوش کرد

بارش نخستین برف زمستانه علاوه بر خوشحالی کشاورزان و مردم در رشتخوار، شهر و روستاهای این شهرستان را سفید‌پوش کرد. ؛