۹۰۰ میلیارد خسارت سیلاب در رشتخوار

۹۰۰ میلیارد خسارت سیلاب در رشتخوار

فرماندار رشتخوار گفت: سیلاب روز پنج‌شنبه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان خسارات در ۴ بخش كشاورزي، راه و زیرساخت‌های آب و برق در منطقه به همراه داشت.؛