شناسایی ۲ واحد صنفی متخلف در رشتخوار

شناسایی ۲ واحد صنفی متخلف در رشتخوار

رئیس اداره صمت رشتخوار گفت: در راستای اجرای طرح گشت مشترک نظارتی، تعداد دو واحد متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.؛
یک رئیس جمهور مثل رئیسی

یک رئیس جمهور مثل رئیسی

در شرایط کنونی، باید سکان هدایت کشور را به دست فردی سپرد که تمامی ویژگی‌ها و خصوصیات شهید آیت‌الله رئیسی را داشته باشد، تا در ادامه راه شهدای خدمت، آنچه برزمین مانده تکمیل و جبران گردد. ؛
برداشت ۱۵ هزار تنی گندم در رشتخوار

برداشت ۱۵ هزار تنی گندم در رشتخوار

مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار گفت: امسال پیش بینی ما برای برداشت محصول گندم از سطح ۴۷۰۰ هکتاری سطح زیر کشت این محصول در رشتخوار، برداشت بیش از ۱۵ هزار تن گندم است.؛