انتخابات پرشور، خاری در چشم دشمنان است
مولوی حسینی:

انتخابات پرشور، خاری در چشم دشمنان است

امام جماعت مسجد م‍ژن آباد خواف گفت: در شرایط کنونی دشمن پیوسته برعلیه نظام کشور و انقلاب دسیسه‌پراکنی می‌کند، باید امروز با بصیرت و هوشیاری بالا، یک مشارکت حداکثری را رقم بزنیم.

آخرین اخبار

انتخابات پرشور، خاری در چشم دشمنان است
مولوی حسینی:

انتخابات پرشور، خاری در چشم دشمنان است

امام جماعت مسجد م‍ژن آباد خواف گفت: در شرایط کنونی دشمن پیوسته برعلیه نظام کشور و انقلاب دسیسه‌پراکنی می‌کند، باید امروز با بصیرت و هوشیاری بالا، یک مشارکت حداکثری را رقم بزنیم.

فیلم