آخرین اخبار

کاهش جوانی جمعیت تلاشی از سوی دشمنان است
امام جمعه رشتخوار:

کاهش جوانی جمعیت تلاشی از سوی دشمنان است

امام جمعه رشتخوار گفت: امروز دشمن در حال برنامه‌ریزی است که بحث جوانی جمعیت در ایران دنبال نشود و بافرهنگ‌های ناصحیح به دنبال این است که برخی‌ها را سرگرم کند.

فیلم