برداشت ۱۵ هزار تنی گندم در رشتخوار

برداشت ۱۵ هزار تنی گندم در رشتخوار

مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار گفت: امسال پیش بینی ما برای برداشت محصول گندم از سطح ۴۷۰۰ هکتاری سطح زیر کشت این محصول در رشتخوار، برداشت بیش از ۱۵ هزار تن گندم است.؛