دشمن از شهادت انسان‌های سلحشور هم هراس دارد

دشمن از شهادت انسان‌های سلحشور هم هراس دارد

مدیر حوزه علمیه فریمان گفت: حمله جنایتکارانه کرمان نشان داد، دشمنان هم از زنده بودن انسان‌های سلحشور و هم از شهادت آنها هراس دارند، امروز ما شاهد مکتب شهید سلیمانی در سرتاسر دنیا هستیم.؛