افتخار من این است، یک بسیجی‌ام

افتخار من این است، یک بسیجی‌ام

بسیج یعنی حضرت علی(ع) که تمام وجود خود را برای اسلام گذاشت و تلاش کرد، ما هم باید مثل حضرت علی(ع) برای اسلام و کشورمان تلاش کنیم.؛