برف رشتخوار را سفید‌پوش کرد

برف رشتخوار را سفید‌پوش کرد

بارش نخستین برف زمستانه علاوه بر خوشحالی کشاورزان و مردم در رشتخوار، شهر و روستاهای این شهرستان را سفید‌پوش کرد. ؛
۷/۳ میلی‌متری بارندگی در رشتخوار ثبت شد

۷/۳ میلی‌متری بارندگی در رشتخوار ثبت شد

مسئول ایستگاه هواشناسی رشتخوار گفت: شب گذشته با شروع بارش‌ها در رشتخوار ایستگاه هواشناسی این شهرستان میزان ۷/۳ میلی‌متری بارندگی را در این شهرستان به ثبت رساند.؛