بیش از ۱۰۰ درصد تعهد اشتغال رشتخوار محقق شد

بیش از ۱۰۰ درصد تعهد اشتغال رشتخوار محقق شد

فرماندار رشتخوار گفت: مجموع تعهد اشتغال شهرستان ۱۷۲۱ نفر بوده که رشتخوار با تلاش و پیگیری توانسته آمار تعهد اشتغال خود را به ۱۸۲۹ نفر برساند و ۱۰۸ شغل بیشتر از آمار درخواستی ایجاد کند. ؛