دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تسخیر فکر، اندیشه و قلب جوانان است/باید امروز در جهاد تبیین با جوانان و مردم حرف زد

دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تسخیر فکر، اندیشه و قلب جوانان است/باید امروز در جهاد تبیین با جوانان و مردم حرف زد

سخنران گرامیداشت ۳ خرداد در رشتخوار گفت: جنس خرمشهرهای پیش رو امروز نظامی نیست، دشمن امروز در جنگ ترکیبی به دنبال نفوذ در فکر اندیشه و قلب جوانان ما است، فتح خرمشهرهای کنونی به‌مراتب سخت تر از گذشته است، ؛