فضای مجازی کاهش سرانه مطالعه را در پی داشته است/ افزایش سرانه مطالعه، برون رفت جامعه از افسردگی را به دنبال خواهد داشت

فضای مجازی کاهش سرانه مطالعه را در پی داشته است/ افزایش سرانه مطالعه، برون رفت جامعه از افسردگی را به دنبال خواهد داشت

فرماندار رشتخوار با تاکید بر اینکه افزایش مطالعه برون رفت جامعه از افسردگی را به دنبال خواهد داشت، گفت: استفاده نادرست از فضای مجازی و گوشی‌های همراه باعث شده تا امروز سرانه مطالعه در کشور کاهش پیدا کند.؛