دستگیری شکارچیان غیرمجاز در رشتخوار

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در رشتخوار

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست رشتخوار گفت: سه شکارچی غیرمجاز که با یک قبضه اسلحه گلوله زنی اقدام به شکار یک راس قوچ وحشی کرده بودند، با هوشیاری مامورین یگان حفاظت محیط زیست رشتخوار به دام افتادند.؛