وی افزود: علت بازگشت کرونا و اعلام وضعیت زرد در شهرستان، عدم توجه گروهی از شهروندان به دریافت واکسن یادآوری و ساده انگاری در خصوص نکات بهداشتی کرونا است.

باهوش با توجه به واکسیناسیون جامعه هدف بالای ۵ سال در این شهرستان بیان کرد: از ابتدای طرح واکسیناسیون تاکنون ۸۱.۲۳ درصد این گروه دوز اول، ۷۱.۴۴ درصد نوبت دوم و ۳۹.۶۶ درصد دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در همین مدت ۹۲.۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال در مرحله اول، ۸۴.۶۹ درصد نوبت دوم و ۳۹.۶۶ درصد دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

نماینده عالی دولت در این شهرستان بیان کرد: براساس گزارش آماری واکسیناسیون جمعیت هدف در مرحله اول استقبال بیشتری داشته و به تدریج در مراحل بعدی کاهش یافته‌اند و این امر نشان می‌دهد شهروندان یادآوری واکسن را جدی نگرفته‌اند.

وی تاکید کرد: واکسن نوعی پادزهر برای پیشگیری از بیماری است اما اگر طول درمان تکمیل نشود اثر مثبتی نخواهد داشت، واکسن کرونا مراحل دریافت در بازه زمانی مشخص داشته و بیشتر افراد فقط اکتفا به دریافت دوز اول کرده‌اند.

باهوش خاطرنشان کرد: از شهروندان خواهشمندیم جهت حفظ سلامت خود و احترام به حقوق دیگران ضمن رعایت نکات بهداشتی برای دریافت واکسن یادآوری هرچه سریعتر اقدام کنند.

انتهای پیام