بدون نظر
 
رئیس جهاد کشاورزی رشتخوار خبر داد:
تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی رشتخوار
تاریخ انتشار : 11 می 2016 در 12:27
 
رئیس جهاد کشاورزی رشتخوار از تخریب هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در سطح اراضی کشاورزی این شهرستان با پیگیری از طریق مراجع قانونی خبر داد.

به گزارش چهل ماه نیوز،محمد رضا عباس پور رئیس جهاد کشاورزی رشتخوار در رابطه با تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان گفت: به منظور ﺻﯾﺎﻧت از اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻐﯾﯾرﮐﺎرﺑری ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺑراﺑر ﻣﺎده  اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧون ﺣﻔظ ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغ ھﺎ ﻣﺻوب ﺳﺎل ۷۳  و اﺻﻼﺣﯾﮫ ﺳﺎل ۷۴  ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾن ﯾﺎ ﻣﺗﺻرﻓﯾن اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎغ ھﺎ، ﻣوﺿوع اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐه ﺑه ﺻورت ﻏﯾرﻣﺟﺎز و ﺑدون اﺧذ ﻣﺟوز از ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣوﺿوع ﺗﺑﺻره ﯾﮏ ﻣﺎده ۸۵ اﻗدام ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرﮐﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑراﺑر ﻗﺎﻧون ﻋﻼوه ﺑر ﺟزای ﻧﻘدی ﺑﮫ ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻊ ﺑﻧﺎ ﻣﺣﮑوم ﺧواھﻧد ﺷد.

وی در ادامه با درخواست از کشاورزان و مالکین در جهت ساخت و سازهای غیر مجاز در این اراضی کشاورزی شهرستان اذعان داشت: ﺑه اﺳﺗﻧﺎد ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور از ﺻﺎﺣﺑﺎن و ﻣﺎﻟﮑﯾن اراﺿﯽ ﮐﺷﺎورزی درﺧواﺳت ﻣﯾﺷود، ﻗﺑل از ھر ﮔوﻧه ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز و اﺣداث ﺑﻧﺎ در اراﺿﯽ ﮐﺷﺎورزی ﺑه ﻣدﯾرﯾت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی شهرستان ﻣراﺟﻌه و از ﮐﻣﺳﯾون ﺗﺑﺻره  ﻣﺎده ۱  ﻗﺎﻧون ﺣﻔظ ﮐﺎرﺑری ﻣﺳﺗﻘر در ﻣدﯾرﯾت اﻣور اراﺿﯽ ۱ ﻣﺟوز اﺧذ ﻧﻣﺎﯾﻧد، در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻋﻣل آﻧﮭﺎ ﺧﻼف و ﺑﺎ ﻣﺗﺧﻠف از طرﯾق ﻣﺣﺎﮐم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑرﺧورد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑه ﻋﻣل ﻣﯽ آﯾد.

وی در ادامه تصریح کرد: هر ﮔوﻧه ﺳﺎزه های ﻏﯾر مجاز مجدانه از ﺳوی اداره اﻣور اراﺿﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن رﺻد ﺷده و در ﺻورت ﻋدم ﺗوﻗف، ﺣﮑم ﺗﺧرﯾب ﺑه طور ﻗطﻊ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮕردد.

وی در ادامه به تخریب ﺑﻧﺎھﺎی ﻏﯾر ﻣﺟﺎزی  که در سطح شهرستان و ورودی های شهر اقدام نموده بودند اشاره نمود و یاداور شد: هرگونه ساخت وساز خارج از قوانین امور زراعی و بدون مجوز از سوی نهاد جهاد کشاورزی شهرستان تخریب خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی رشتخوار در ادامه به اخطار اولیه  ﻗﺑل از اﺟرای ﺣﮑم تخریب اشاره نمود و افزود:  ﺗذﮐرات ﺷﻔﺎھﯽ و  اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ ﺑه ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﻣوﺻوف، اﻧﺟﺎم ﺷد، ﮐه ﺑﺎ ﺗوﺟه ﺑه ﻋدم ﺗوﺟه اﻓراد ﺑه اﯾن ﺗذﮐرات و اداﻣه ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﺗﻐﯾﯾرﮐﺎرﺑری ﻏﯾر ﻣﺟﺎز طﯽ ﻣراﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ دادﺳﺗﺎن ﻣﺣﺗرم ﺷﮭرﺳﺗﺎن و ادارات و ارﮔﺎﻧﮭﺎی ذﯾرﺑط ﺳﺎﺧت و ﺳﺎزغیر مجاز در اراضی شهرستان قلع و قمع ﮔردﯾد.

انتهای پیام/Untitled

لینک کوتاه:

تــوجـه

  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد همین مطلب بنویسید
  • لطفا نظرات خود را به فارسی تایپ نمایید
  • لطفا سعی کنید نظرتان مختصر و مفید باشد
  • به نظرات دیگر کاربران احترام بگذارید

ثبت نظر :


 
 
x
اجرای ۱۷۰ ویژه‌برنامه گرامیداشت هفته بسیج در رشتخوار ۲ کارخانه پنبه پاک‌کنی در فرآوری محصول پنبه فعال شدند/ پیش‌بینی برداشت ۸ هزار تن پنبه سفید در رشتخوار رزمایش جهادی فاطمی ۲ روستای دریز رشتخوار+تصاویر دشمن‌شناسی و زمان‌شناسی مهمترین مولفه‌های بصیرت است/ دشمن با ابزار فریب و دروغ به میدان آمده است ۲ فوتی و ۲ مصدوم در سانحه رانندگی در رشتخوار برداشت طلای سرخ در رشتخوار آغاز شد/ پیش‌بینی برداشت ۲۰ تن زعفران خشک در رشتخوار شناخت دسیسه های دشمن در اغتشاشات اخیر نیازمند هوشیاری جوانان است/ باید با دشمنان با سلاح بصیرت جنگید راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در رشتخوار+ تصاویر دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به مناطق محروم و روستاها دارد خانه تاریخی جنگلی رشتخوار در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد ۱۳ آبان‌ امسال پرشورتر از هرسال خواهد بود/اجازه سوء استفاده دشمن از برنامه‌های روز دانش آموز را نخواهیم داد شرایط امروز کشور نیازمند جهاد تبیین است/ ایران قوی دشمنان کشور را هراسان کرده است
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer