قیمت شیر برای مصرف کننده ۱۸ هزار تومان اعلام شد

قیمت شیر برای مصرف کننده ۱۸ هزار تومان اعلام شد

رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی رشتخوار گفت: با توجه به اعلام نرخ جدید قیمت شیر از سوی دولت، قیمت شیر در رشتخوار درب دامداری ۱۵ هزار تومان و قیمت شیر برای مصرف کننده ۱۸ هزار تومان اعلام شد.؛