مردم ما هیچ‌گاه دست از حمایت از مظلوم برنمی‌دارند/ امروز چشم مردم مظلوم فلسطین به حمایت دنیای اسلام است

مردم ما هیچ‌گاه دست از حمایت از مظلوم برنمی‌دارند/ امروز چشم مردم مظلوم فلسطین به حمایت دنیای اسلام است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رشتخوار گفت: مردم ما هیچ‌گاه دست از حمایت از مظلوم برنمی‌دارند، امروز مردم عزیز ما در روز پایانی قدر با دهان روزه در مراسم روز قدس شرکت کرده اند، تا باردیگر مشتی محکم بر دهان آمریکا، استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی بزنند.؛