محمدرضا محسن آبادی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشتخوار در گفت‌وگو با چهل ماه نیوز، گفت: با اخذ سند مالکیت ۵ موقوفه، ۲۰۵ رقبه از موقوفات این شهرستان با کاربری زراعی، باغی، تجاری و مسکونی سند دار شد.

در رابطه با موقوفات روستاهای زرفری افزود: مساحت این اراضی ۴۸۸ هکتار است و ارزش ریالی آن حدود ۱۲۰۰ میلیارد برآورد می‌شود.

رئیس اداره اوقاف رشتخوار ادامه داد: نیات این موقوفات تعزیه داری امام حسین (ع) می‌باشد.

ثبت وفف جدید به ارزش ۳ میلیارد تومان  در رشتخوار

وی همچنین با اشاره به ثبت یک وقف جدید توسط خیرین در روستای کاظم آباد این شهرستان یادآور شد: ارزش این وقف جدید بالغ بر ۳ میلیارد تومان است که شامل یک و نیم هکتار زمین با همراه درخت پسته و ۱۲ ساعت آب می باشد.

مزار کاریزک رشتخوار نیازمند کمک خیرین است

محسن آبادی همچنین از روند تکمیل ساخت مجتمع مزار کاریزک در رشتخوار خبر داد و یادآور شد: ۱۵۰ میلیون تومان از اداره کل اوقاف برای تکمیل این طرح در نظر گرفته شده بود که بالغ بر ۲۵۰ میلیون آهن خریداری شده که با کمک خیرین و جمع آوری نزدیک به ۳۵ میلیون تومان مشکل پرداخت هزینه این قسمت مرتفع ودر ادامه در رابطه با برنامه جوشکاری طرح که قرار داد آن بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان برای بالا بردن اسکلت است نیازمند کمک خیرین عزیز است.

انتهای پیام/