به گزارش چهل ماه نیوز، امروز پیشرفت کشور جز با تلاش و کار جهادی غیر قابل تصور است، دستیابی به ایران قوی یعنی اتحاد مردان و زنان که با کار و تلاش جهادی رقم می خورد، دشمنان ایران اسلامی در هر عرصه ورود می کنند تا روزنه ای حتی کوچک را برای ضربه زدن به کشور ما پیدا کند، باید در این شرایط همواره هوشیار بود و اجازه نداد تا حتی از روزنه های کوچک دشمن امکان و جرات ضربه زدن را به ما پیدا کند.

در راه و مسیر رسیدن به ایران قوی هیچ هم وطنی قطعا مخالفت نخواهد کرد و هیچ ایرانی حاضر نخواهد شد که از قدرت و صلابت میهنش کاسته شود، این یعنی ما باید برای دستیابی به این امر باید در کنار یکدیگر حرکت کنیم.

وقتی قدرتمند باشیم و حرفی برای گفتن در هر حوزه ای داشته باشیم، آنوقت کشورهای گوناگون به اجبار به خواسته و اراده ما احترام می گذارند و هر کشوری جسارت دست درازی و مخالفت با خواسته و اراده ملت ما را نخواهد داشت، در راه ایران قوی پستی و بلندی های زیادی وجود داشته و دارد، باید در کشتی ایران قوی و مقتدر همه در کنار هم پارو بزنیم و با قدرت هرچه تمام تر کشتی و کشور را به قله های بلند و سرافراز پیشرفت برسانیم.

کشورهای استکباری زیادی از قدرت و موقعیت مالی خود در راستای زورگویی و ظلم بر جوامع ضعیف بهره می برند تا با این شیوه و عمل بر قدرت خود بیفزایند، و اگر توان مقابله و پاسخ نداشته باشی طعمه انها خواهی شد، اما در صورت حرکت به سمت قوی شدن این اجازه و جرات از زورگویان گرفته خواهد شد.

در گذشته و طول تاریخ، کشور ما همواره شکست های متعددی را تجربه کرده است و آن هم به واسطه برخی نالیاقتی ها در دوران قبل از انقلاب اسلامی صورت گرفته است، ما باید با درس گرفتن از تاریخ در راه توانمند شدن کشور همواره تلاش کنیم تا با دست یابی هر چه بیشتر به ایرانی قوی فکر تهاجم و جسارت را از دشمن بگیریم، قوی شدن تنها به معنای قدرت نظامی نیست، بلکه قوی شدن از هر لحاظ است که مهمترین آن داشتن ایمانی قوی و عزم فولادین برای فتح قله های علم و دانش است.

شاید برخی از افراد در جامعه ما با حرف و سخن های خود به گونه ای عمل می کنند که ما باید متکی به دیگران باشیم اما شاید آنها گذشته را درک نکرده اند، و باید تاریخ پر فراز و نشیب کشور را و تهاجم هایی که به واسطه ضعف قدرت در عرصه های گوناگون اتفاق افتاده را برای آنها بازگو کنیم، غارت‌هایی که در قبل از انقلاب اسلامی به واسطه عدم توان مقابله با دشمن رقم خورده و حتی در این جنگ ها قسمت هایی از خاک میهن عزیز ما از آن جدا شده است.

امروز باید با یک اراده قوی و تکیه بر تجربیات گذشته فکر کمک از بیگاگان را از سر دور کنیم و انرژی و توان کشور را برای ایران قوی و مقتدر صرف کنیم و هر شخص و هر فرد ایرانی در این راهبرد و نقشه باید خود را سهیم بداند و در راستای پیروزیهای بزرگ و تعیین معادلات جهانی توسط ایران گام بردارد.

ایران اسلامی به واسطه تلاش های جهادی و تفکر ما می توانیم در بسیاری از عرصه ها پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است که این برگرفته از ایمان قوی وصرف کلید واژه ما می توانیم است، امروز در حوزه دفاعی، توان موشکی، هسته ای، پزشکی، علمی و پژوهشی، فناوری و بسیاری از حوزه های دیگر ایران اسلامی در دنیا جایگاهایی ارزشمند کسب کرده است.

باید یادآور شد که امروز ترس دشمن از باور و اعتقادات ماست، قسمتی از راهبرد و اهداف دشمن در فضای مجازی با خوراک رسانه ای و القای ناامیدی و ایجاد موج تحریم در حال دنبال شدن است، دشمن با استفاده از این بستر به دنبال گرفتن و ضربه زدن به مهمترین شاخصه مردم یعنی ایمان و باور ما می‌توانیم است، همان دو باوری که با دستان خالی جنگ هشت ساله تحمیلی را برای کشور ما به پیروزی مبدل کرد.

نویسنده: محسن میرسعیدی

انتهای پیام/