وی در ادامه با تاکید بر بازرسی ها  در راستای رسیدگی به شکایات مردمی، افزود: در این گشت مشترک که با حضور کارشناسان اداره صمت، تعزیرات حکومتی، معاون اداره غله رشتخوار و  رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان از واحدهای صنفی و نانوایی های شهر جنگل صورت گرفت، تعداد ۳ واحد صنفی متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

پورعباس همچنین در تکمیل مطلب، یادآور شد:  در این بازرسی ضمن تذکر به کلیه نانوایی های سطح شهر جنگل در جهت بهبود کیفیت پخت نان و رعایت ساعت کاری و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی وهمچنین تذکر به واحدهای صنفی جهت نصب درج قیمت و رعایت درصد سود مجاز و رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام گرفت که برای  تعداد ۳ واحد متخلف  پرونده تعزیراتی تشکیل و جهت سایر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

شهرستان رشتخوار دارای ۶۲ هزار نفر جمعیت، ۲ بخش مرکزی و جنگل و ۵۴ روستا است و مرکز این شهرستان در فاصله ۲۲۰ کیلومتری مشهد مقدس قرار دارد.

انتهای پیام/۴۰۰۹