محمدرضا محسن آبادی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشتخوار در گفت و گو با چهل ماه نیوز؛ با اشاره به اینکه رشتخوار سرزمین مهربانی‌هاست و مردمان این دیار سرشار از حس نوعدوستی وپیشگام در عرصه وقف این سنت حسنه هستند، گفت: از ابتدای سال جدید تا کنون شش وقف جدید به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۴۲ میلیون ریال در رشتخوار به ثبت رسید که این موضوع نوید بخش لبیک مردم نیک اندیش و همیشه در صحنه این شهرستان به سنت حسنه وقف است.
وی با اشاره به اینکه وقف به عنوان یک سنت حسنه است، که تا آخرت آثار ثواب آن برای فرد واقف خواهند ماند، افزود: واقف نیک اندیش حسین شجاعی از روستای عمیدی یا وقف ۱۲۰ متر زمین جهت ساخت مسجد جامع روستا، حسین جابری با وقف ۳ ساعت آب و اراضی کشاورزی جهت وقف مهدیه روستای حسین آباد، خانم حیدری وقف خانه کلنگی و آقای دلارامیان وقف خانه کلنگی هر کدام جداگانه به صورت منازل ۶ دانگ جهت ساخت حوزه علمیه یا دارلقران و آقای اسماعیل صالحی با وقف یک قطعه زمین و ۲۸ درخت پسته برای امام زاده فاضل پیشتازان حوزه وقف در شهرستان رشتخوار در سال ۱۴۰۰ بوده اند.
رئیس دفتر نمایندگی اوقاف شهرستان رشتخوار در ادامه با تاکید بر اینکه سنت حسنه وقف به خوبی در بین ساکنین شهرستان رشتخوار در حال دنبال شدن است ، یادآور شد: ارزش ریالی این وقف ها در مجموع بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۲ میلیون ریال برآورد می شود.

 

محسن آبادی در پایان در رابطه با وقف های صورت گرفته توسط افراد نیک اندیش خیر در این شهرستان، بیان داشت: در سال گذشته ۸ وقف جدید در سطح شهرستان رشتخوار به ثبت رسیده است، که ۴ وقف آن در اسفنده ماه بوده و در مجموع ارزش ریالی این وقف ها بالغ بر ۹ میلیارد ریال برآورد می شود.

انتهای پیام/