پورعباس در ادامه افزود: توزیع روزانه ۲تا ۳ تن مرغ در رشتخوار در حالیست که در روزهای عادی روزانه تنها ۷٠٠ کیلو مرغ در سطح شهرستان مصرف داشته ایم و توسط عامل توزیع یک روز در میان مقدار یک تن و ۳۰۰ برای مصرف دو روز واحدهای صنفی مرغ در رشتخوار تحویل داده میشد، اکنون در روزهای پایانی و با اجرای طرح توزیع مرغ تنظیم بازار، مرغ چهار برابر روزهای قبل جذب می شود.

وی، با اشاره به مشکلات پیش آمده در بازار مرع شهرستان، بیان داشت: تنها دلیل اتمام مرغ در نیمه روز خرید بیش از حد و مازاد توسط شهروندان است.

رئیس اداره صمت رشتخوار ضمن اعلام اینکه مرغ تنظیم بازار تا اطلاع ثانوی ادامه دارد، یاداور شد: مجددا از همشهریان عزیز تقاضا داریم اجازه دهند تا افرادی که احتمالا تا کنون مرغ نگرفته اند مرغ دریافت کنند و از خرید و ذخیره سازی مرغ خودداری کنند.