وی در ادامه در رابطه با میوه طرح تنظیم بازار از جذب ۱۰ تن سیب و پرتقال در سطح شهرستان خبر داد و یاداور شد: شهروندان عزیز می توانند میوه مورد نیاز خود شامل پرتقال تنظیم بازار در کیلو ۱۰ هزار ۵۰۰ تومان، سیب زرد ۱۰ هزار ۵۰۰ تومان و هر کیلو سیب قرمز تنظیم بازار را در کیلو ۸ هزار ۵۰۰ تومان از واحد میوه فروشی اقای زحمتکش در شهر رشتخوار تهیه کنند.

پورعباس با اشاره به توزیع مرغ منجمد از فردا در بخش جنگل این شهرستان اذعان داشت: در رشتخوار کار توزیع مرغ منجمد در هر کیلو ۱۵ هزار ۵۰۰ از امروز اغاز و در جنگل نیز از فردا اغاز می شود.

رئیس اداره صمت رشتخواربا اشاره به کنترل و پایش مستمر بازار سال جدید، بیان داشت: کل سهمیه تنظیم بازار شهرستان در رابطه با اقلام مورد نیاز تنظیم بازار شامل قند، شکر، روغن، برنج و مرغ تاکنون جذب و کار توزیع آن نیز در نقاط مختلف شهرستان انجام شده است.

انتهای پیام/