فرماندار رشتخوار در ادامه، بیان داشت: در جلسه انتخاب هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی رشتخوار نیز که با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از معتمدین روستاهای بخش مرکزی این شهرستان در محل سالن شهدای دولت فرمانداری برگزار شد، آقایان جواد آزاد، محمدرضا قادری، محمد بهشتی، احمد رضایی، حسن پورعلی، جواد جلالی نیک و علیرضا فتحی، به عنوان اعضای هیئت اجرایی شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان انتخاب شدند.

انتهای پیام/