علی اسماعیلی ثانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رشتخوار در گفت و گو با  چهل ماه نیوز؛ گفت: در راستای طرح تنظیم بازار بیش از ۱۰ تن روغن مایع خوراکی در رشتخوار با وزن های۸۱۰ گرمی ۱۰هزار ۳۵۰ تومان، ۱ کیلو و ۶۲۰ گرمی ۱۹ هزار ۱۰۰ تومان و ۱ کیلو ۳۵۰ گرمی ۱۶ هزار تومان در حال توزیع می باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تا کنون بیش از ۴۰ تن روغن در این شهرستان در راستای طرح تنظیم بازار توزیع شده است، اظهار داشت: این روغن ها با برنامه ریزی انجام شده جهت جلوگیری از ازدحام مراجعات  در ۲ شهر جنگل و رشتخوار در بیش از ۲۰ واحد صنفی توزیع و برنامه ریزی شده است.

اسماعیلی ثانی، طی ۷ روز گذشته افزود: در رابطه با بحث تنظیم بازار در این شهرستان در راستای تامین تخم مرغ مورد نیاز مردم، ۱۱ تن تخم با قیمت ۱۶۹۰۰ توزیع شده است.

وی در رابطه با اجرای طرح کشت های نظاراتی، افزود: گشت های نظارتی کارشناسان این نهاد به صورت مداوم در حال انجام است و هرگونه شکایت مردمی چه از طریق تلفن گویای ۱۲۴ و چه حضوری  با رسیدگی کارشناسان این نهاد در کمتراز ۷۲ ساعت انجام می‌شود.

انتهای پیام/