وی در ادامه با اشاره به اینکه در گروه هدف ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور تا سال ۹۵ میزان سواد چیزی حدود ۹۴٫۵ درصد بوده است، گفت: امروز با برنامه ریزی های صورت گرفته این عدد به مرز ۹۷ درصد رسیده است.

اسدی با تاکید براینکه استان خراسان رضوی در حوزه سواد همیشه یک تا ۲ درصد از دیگر نقاط کشور میزان سوادآموزی در آن بیشتر بوده است، اظهار داشت: ما در بحث سواد آموزی از میزان ۹۷٫۳ درصد عبور کرده ایم، اگر بیماری کرونا برای برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه سواد استان مشکلی پیش نمی آورد، این عدد تا ۹۸٫۱ درصد با برنامه ریزی ها صورت گرفته پیش بینی شده بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه امیداوریم با برنامه ریزی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ میزان سواد در استان را به ۹۸٫۲ درصد برسانیم، گفت: امروز در حوزه شناسایی و جذب افراد بی سواد در جامعه نیازمند کمک همه هستیم.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی استان همچنین در رابطه با اهمیت سوادآموزی با اشاره به اینکه نهضت سواد آموزی یک جریان فرهنگی است، گفت: ما ۴ مرکز یادیگیری در سطح شهرستان رشتخوار داریم که علاوه بر بحث سوادآموزی در حوزه های فن آوری، آموزش های خاص را منیز دنبال می‌کنند، که این آموزش ها امروز باعث ایجاد اشتغال در منطقه نیز شده است.

وی با اشاره به شعار سال، جهش تولید، نیز گفت: خراسان رضوی بیش از ۱٫۴ درصد مراکز یادگیری کشور را در خود جای داده است.

انتهای پیام/