به گزارش چهل ماه نیوز، به نقل از صبح توس؛ در هفتاد و دومين سالگرد تاسيس رژيم جعلي صهيونيستي، “يوم النكبة” امسال براي صهيونيستها در فضاي مجازي هم روز نكبت بود

كاربران ضد صهيونيستي و طرفداران مقاومت فلسطين در سراسر دنيا در اقدامي هماهنگ كليدواژه #covid1948 را در توئيتر سومين ترند برتر دنيا كردند

كاربران ايراني هم امروز موفق شدند اين كليدواژه را ترند نخست توئيتر فارسي كنند

اين كليدواژه با توجه به سالروز تاسيس رژيم جعلي اسرائيل در سال ١٩٤٨ ميلادي، اين غده سرطاني را به ويروس منحوس و كشنده كرونا يا همان كوييد-١٩ تشبيه كرده است

اين اقدام عصبانيت صهيونيستها را به دنبال داشته است