وی در ادامه این مطلب، افزود:  با توجه به اینکه در شرایط عادی هر شخص از خانواده یکسری وظایفی دارد، در وضعیت موجود باید یک برنامه ریزی مشترک بین همه اعضای خانواده صورت بپذیرد و در مواقع تصمیم گیری همه اعضای خانواده سهیم باشند، حتی کوچکترین عضو خانواده نظر بدهد و نظر همه در آن تصمیم گیری لحاظ شود، و این موضوع خود کم کم باعث ایجاد احترام بین اعضای خانواده می شود، عدم مشارکت در تصمیم گیری باعث کنارگیری اعضای خانواده از هم می شود. اما ایفای نقش و مسئولیت با مشارکت دادن همه اعضای خانواده باعث انسجام در خانواده می شود.

صالح در ادامه گفت: در شرایط کنونی اعضای خانواده حتما داری سلایق مختلفی هستندوهرچه شکاف بین نسل بیشتر باشد، سلایق با هم فرق خواهد کرد در این وضعیت مهم ترین نقش این است که به سلایق هم احترام بگزاریم.

وی در رابطه با پیشینه و قدمت فرهنگ ایرانی و بینان خانواده گفت: خانواده ما هنوز به نوعی سنتی هستند حتی در حوزه هایی که می خواهیم شبه مدرن باشیم بازهم الگو ها و روابطی که داریم همبستگی های که بین ما هست به مراتب یک فضای سنتی تر است که این فضای سنتی مراتب و به شدت به ما کمک می کند.

این کارشناس روانشانسی در ادامه یادآور شد: در شرایط کنونی موقعی که ما صبح تماس میگیرم با مادر، با دوست، به نوعی از آنها انرژی می گیریم و به آنها انرژی می دهیم، هرچه فضای این انرژی مثبت بیشتر باشد، به مراتب به ما کمک می کند، یهداشت روانی در بحث تسکین شما وقتی یک بار منفی به شما وارد میشود و بتوانی نزدیکان خود را به این بار منفی مشارکت دهید، از این بار منفی کاسته و کمک زیادی به شما می کند.

وی در ادامه این مطلب افزود:  در جوامع غربی شاهد فروپاشی بینان خانواده با خودکشی و … هستیم اما ما به این سری از مشکلات با توجه به پیشنیه و اصالت خانواده ایرانی مواجه نیستیم، ما در شرایط کنونی بزرگترین دغدغه که داریم شاید تنها شرایط اقتصادی ما باشد.

وی افزود: موقعی که شرایط و رفتارها اینگونه باشد تاثیری که قرنطیه دارد به مراتب کمتر است، مشاجرت خانواده در شرایط کنونی بسیار کمتر هم شده چراکه شما زمانی که در شرایط عاطفی بیشتری هستند، قطعا باعث کاهش مشاجرات و افزایش احترام به یکدیگر می شود.

صالح در ادامه اذعان داشت: وضعیت ما از لحاظ استحکام و روابط بین خانواده بسیار در وضعیت بسیار خوبی نسبت به سایر جوامع و کشورهای دیگر دارد، سلامت روان ما به مراتب بهتر است، اگر تنها قسمتی از مشکلات اقتصادی توسط دولت برطرف شود ما به راحتی می توانی این فضا زا پشت سر بگذازیم و حتی شرایط اینقدر در محیط کوچک خوب است این در خانه ماندن ها خیلی به چشم نم آبد با وجود رعایت کردن خیلی وضعیت ماندگاری در خانه به دلیل راوبط ، فرهنگ قوی بین اعضای خانواده احساس نمی شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه همبستگی و کمک های مردمی دربزنگاه ها در ایران در هیچ جای دنیا قابل مشاهده نسیت، گفت: کمک های که در مساجد محل های ما انجام می شود در هیچ جای دنیا نیست، هیج جای دنیا نمیتوان دید مردم یک محل برای کمک به هم نوع خود اقدام به ساخت ماسک در مسجد محل می کنند، بسته غذایی تهیه کنند برای مردم و هرچه ما این ها را تقویت کنیم در محار و گذر از این شرایط موفق تر خواهیم بود.

انتهای پیام/