اخبار تکمیلی از این دیدار متعاقبا ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/