در این مراسم دانش آموزان با اهداء کمک ها و هدایای خود، حس نوع دوستی و کمک به دانش ‌آموزان نیازمند و کم بضاعت را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

شهرستان رشتخوار دارای بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی می‌باشد.